A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Pagament 
 Modalitats de pagament 
Préstec AGAUR
Tingues en compte
Normatives

El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. I es podrà fer:

1. En un únic pagament: l'import de la matrícula es carregarà en el teu compte bancari a partir d'haver formalitzat la matrícula.
2. En dos terminis: només si formalitzes la matrícula abans del dia 1 de novembre. El 50% de l'import dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió d'expedient, els serveis específics de suport a l'aprenentatge, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis, es carreguen al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. El 50% restant es carrega al teu compte bancari el dia 1 de desembre.

El compte bancari haurà d'ésser a una Entitat ubicada a l'Estat Espanyol.

Els estudiants que formalitzin la matrícula com a becaris condicionals, només podran fer el pagament en un únic termini.

També es podrà fer el pagament mitjançant la contractació d'un préstec.
Si la modalitat de préstec que tries requereix el pagament per abonaré, és imprescindible que ho comuniquis al teu centre en el moment de fer la matrícula o tot seguit telefònicament un cop feta l'automatrícula,  per tal que no se't faci el càrrec al compte bancari. Et lliurarem o trametrem per correu, a l'adreça que ens indiquis, un abonaré, el qual s'ha de fer efectiu en els set dies naturals següents al de la formalització de la matrícula.

Més informació: préstec AGAUR

Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats