A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Anys de permanència 

Anys de permanència


Per norma general, els estudiants de nou accés que s'incorporen al primer curs de grau han de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits. A l'efecte del còmput de crèdits, no es consideren superats ni els crèdits convalidats, ni els adaptats, ni els reconeguts.

Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen, com a màxim, de tres anys més de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Els estudiants amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Si la tipologia de matrícula s'ha modificat durant els estudis, es permet completar en dos anys cada curs en què s'hagin matriculat amb dedicació a temps parcial, amb el benentès que no es pot superar el màxim temporal establert per als estudiants a temps parcial.

Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació. En el cas de màsters d'entre 90 i 120 crèdits, els estudiants amb dedicació a temps complet disposen de quatre anys per completar els estudis, i els de dedicació a temps parcial, d'un any addicional.

Documentació relacionada
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Resolució de la vicerectora de Política Acadèmica pel que fa a la matrícula d'estudiants d'intercanvi que tenen règim de dedicació a temps complet
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats