A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Premis extraordinaris de titulació 

Premis extraordinaris de titulació


Informació general
Els premis extraordinaris de titulació s'atorguen d'ofici, els estudiants no els han de sol·licitar. L'atorgament es fa una vegada cada curs acadèmic, segons s'estableixi al calendari acadèmicoadministratiu.
La proposta de concessió dels premis extraordinaris de titulació la formularà un tribunal constituït per professorat del centre. El tribunal lliurarà la seva proposta a la Junta del centre perquè l'aprovi. Un cop aprovada, es trametrà al Consell de Govern de la UAB que en farà l'aprovació definitiva. La UAB comunicarà l'atorgament dels premis als estudiants guardonats.

Requisits
Per poder ser candidat, hauràs d'haver acabat els estudis a la UAB i haver obtingut, d'acord amb el barem, una mitjana global de l'expedient acadèmic igual o superior a 2,25.

Tingues en compte
Cada curs acadèmic només es podran concedir dos premis per cada 100 estudiants de la titulació. Si el nombre d'estudiants és superior a 100, es podrà concedir un premi addicional per cada 50 o fracció. Si el nombre d'estudiants excedeix aquestes xifres, el tribunal podrà convocar als candidats a fer una única prova sobre un tema específic de la titulació.

Normativa relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats