Resultados globales: 7,728 registros encontrados en 0.02 segundos.
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2,434 registros
Materiales didácticos, Encontrados 4 registros
Materiales académicos, Encontrados 5,286 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 1 registros
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
6 p, 159.8 KB Per què llibres, encara? : conferència de Sant Jordi - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, 23 d'abril de 2009 / Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona 2009  

Libros y colecciones Encontrados 2 registros  
1.
99 p, 1.7 MB Autoinforme d'acreditació Escola d'Enginyeria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2015-
3 documentos
2.
10 p, 81.9 KB Reglament de l'Escola d'Enginyeria de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010  

Documentos de investigación Encontrados 2,434 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
15 p, 4.3 MB Estudi de la mixtura urbana als barris de Sant Antoni i Sant Martí de Provençals de Barcelona / Martí Michavila, Marc ; Buhigas San Jose, Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els últims anys cada cop es parla més de les ciutat intel·ligents i sostenibles, és per això que aquest Treball de Fi de Grau està orientat a l'ús de l'espai de la ciutat de Barcelona. Aquest busca mirar la diversitat d'usos a dos barris de Barcelona a nivell de secció censal i analitzar la diversitat d'aquests espais amb certs indicadors sociodemogràfics, per poder obtenir factors que afectin a aquesta diversitat. [...]
En los últimos años cada vez se habla más de las ciudades inteligentes y sostenibles, por eso este Trabajo de Fin de Grado está orientado al uso del espacio de la ciudad de Barcelona. Éste busca mirar la diversidad de usos en dos barrios de Barcelona a nivel de sección censal y analizar la diversidad de estos espacios con ciertos indicadores sociodemográficos, para poder obtener factores que afecten a esta diversidad. [...]
In recent years there has been more and more talk about smart and sustainable cities, which is why this Final Degree Thesis is focused on the use of space in the city of Barcelona. This seeks to look at the diversity of uses in two neighborhoods of Barcelona at census section level and to analyze the diversity of these spaces with certain sociodemographic indicators, in order to obtain factors that affect this diversity. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
10 p, 636.3 KB Implementació de la plataforma Sentilo a municipis catalans : anàlisi i proposta per a Gavà / Labed Tahar, Ahlem Nawel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La plataforma Sentilo ofereix una àmplia gamma de solucions i beneficis per ajudar als ajuntaments a implementar ciutats intel·ligents a Espanya. A partir de les necessitats generades a cada ajuntament i la informació proporcionada per la plataforma, es prenen decisions i correctius que ajuden a millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. [...]
The Sentilo platform offers a wide range of solutions and benefits to help municipalities implement smart cities in Spain. Based on the needs generated in each municipality and the information provided by the platform, decisions and corrective actions are taken to help improve the quality of life of the city's inhabitants. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
10 p, 1.0 MB INSANE, l'aplicació per conscienciar dels efectes del canvi climàtic en les persones i millorar el seu dia a dia / Igual de Jaime, Octavi ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
INSANE és una aplicació mòbil destinada a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a ciutats, proporcionant informació detallada sobre la qualitat de l'aire en temps real i traduint-la a una mètrica entenedora: cigarrets fumats per dia. [...]
INSANE is a mobile application aimed at improving the quality of life for city dwellers by providing real-time detailed air quality information and translating it into a relatable metric: cigarettes smoked per day. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
10 p, 6.3 MB Ciclologística a Manresa : què afecta i com afecta la DUM / Sixto Perramon, Joan ; Coll Pujol, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de final de grau consisteix en l'anàlisi actual dels carrers i el transport de Manresa, amb una visió centrada en el transport de mercaderies internes de la ciutat i com afecta de diferents maneres al municipi i habitants. [...]
This final degree work consists of the current analysis of the streets and transport of Manresa, with a focus on the transport of internal goods in the city and how it affects the city and its inhabitants in different ways. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
8 p, 256.1 KB Estudi de les Dades Obertes dels Ajuntaments de Catalunya amb més de 100.000 habitants / Torruella Ramos, Arnau ; Casado Martinez, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball de fi de grau té com a objectiu analitzar els portals d'Open Data de diverses ciutats a Catalunya i comparar-los des d'una perspectiva qualitativa. L'Open Data és una iniciativa que promou la publicació de dades obertes per part de les administracions públiques amb l'objectiu de fomentar la transparència, la participació ciutadana i la innovació. [...]
The aim of this thesis is to analyse the Open Data portals of various cities in Catalonia and to compare them from a qualitative perspective cities in Catalonia and compare them from a qualitative perspective. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
6.
11 p, 9.3 MB L'impacte de la administració pública en les comunitats energètiques / Vaquero Ballester, Marc ; Miralles de Imperial Pujol, Júlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les entitats locals han adquirit en els darrers anys, un paper principal per al compliment dels objectius de transició energètica marcats per la Unió Europea, com poden ser l'objectiu de millorar la eficiència energètica o potenciar les energies renovables, convertint-se així, en actors principals per al desenvolupament de projectes en eficiència energètica i energies renovables. [...]
Local entities have acquired, in recent years, a leading role in achieving the energy transition objectives set by the European Union, such as improving energy efficiency or enhancing renewable energies. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
10 p, 908.9 KB Canvi climàtic vs Exclusió Social : Indicadors clau per la detecció en municipis de Catalunya / Vidal Rodríguez, Anna ; Trilla de Bruguera, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Camprubí, Laura, dir. (El Risell Cooperative) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propòsit d'aquesta investigació és trobar referències que posin de manifest l'existència d'un augment del risc davant de les conseqüències del canvi climàtic en les persones en situació d'exclusió social en el context català. [...]
El propósito de esta investigación es encontrar referencias que pongan de manifiesto la existencia de un aumento del riesgo ante las consecuencias del cambio climático en las personas en situación de exclusión social en el contexto catalán. [...]
The purpose of this research is to find references that highlight the existence of an increased risk of the consequences of climate change for people in a situation of social exclusion in the Catalan context. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
8.
10 p, 4.8 MB Anàlisi qualitat ambiental dels centres de salut a Barcelona - Cas d'estudi al barri de Gràcia / Gutiérrez Rodríguez, Ivan ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La qualitat ambiental s'ha convertit en un aspecte essencial per garantir el benestar i la salut de les persones. Els centres de salut exerceixen un paper fonamental en la prestació de serveis mèdics a la comunitat, per tant, és de suma importància preservar i millorar la qualitat ambiental d'aquests entorns. [...]
Environmental quality has emerged as a crucial aspect in ensuring the well-being and health of individuals. Healthcare centers play a fundamental role in the provision of medical services to the community; therefore, it is of utmost importance to uphold and improve the environmental quality within these surroundings. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
9.
17 p, 2.0 MB Capacidad de las estaciones de carga actuales para abastecer vehículos eléctricos mediante el uso de SIG y Big Data / Guerrero García, Víctor ; Bellavista Parent, Vladimir, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este estudio es repasar aspectos sobre si la viabilidad del coche eléctrico en España es posible a nivel de renta por cápita, entrando en temas controversiales como las baterías eléctricas, zonas más pobres, intereses del sector petrolífero, oligarquías… Como propuesta se analizan resultados de un estudio propio que ha sido creado mediante el uso de Big Data (INE) de flujos de movimiento poblacionales entre distritos. [...]
The aim of this study is to review aspects regarding the feasibility of electric cars in Spain in terms of per capita income, delving into controversial topics such as electric batteries, poorer areas, interests of the oil sector, oligarchies. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
10.
10 p, 818.3 KB Movilidad del futuro en Barcelona, en un contexto de crisis energética, desde una perspectiva de género / González Gallardo, Maria ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un contexto pos pandémico, repleto de crisis, como las derivadas de conflictos bélicos, la del petróleo, la energética, la de materiales, o, la perenne crisis climática, donde el nivel de vida no para de subir y los ingresos se mantienen estancados, nos planteamos si son de verdad realistas, o efectivas, las medidas que se llevan a cabo para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la movilidad de las ciudades. [...]
In a post-pandemic context, full of crises, such as those derived from war conflicts, oil, energy, materials, or the permanent climate crisis, where the standard of living continues to rise and incomes remain stuck, we wonder if the measures carried out to improve efficiency and sustainability in the mobility of cities are really realistic or effective. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  

Documentos de investigación : Encontrados 2,434 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didácticos Encontrados 4 registros  
1.
41 p, 3.3 MB Eines documentals per elaborar el TFG / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Presentació dels diferents recursos d'informació i gestió bibliogràfica per elaborar a alumnes que han d'elaborar el Treball de Final de Grau.
2014 (Biblioteques)  
2.
13 p, 590.9 KB Enunciats i solucions dels problemes de l'assignatura "Enginyeria de Radiofreqüència i microones" (Curs 2012-2013) / Durán-Sindreu, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Document 1. Enunciats: Aquest document inclou tots els enunciats de problemes del curs acadèmic 2012-2013 utilitzats a l'assignatura "Enginyeria de Radiofreqüència i microones", que pertany al Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. [...]
2012
4 documentos
3.
73 p, 413.4 KB Propietats bàsiques dels números / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Nombres i convergència. Propietats dels nombres reals. Factorització de polinomis.
2011  
4.
25 p, 212.5 KB Uns apunts de números complexos / Bars Cortina, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Nombres complexos: definició i primeres propietats, factorització de polinomis, l'exponencial complexa i arrels d'un nombre complex.
2011  

Materiales académicos Encontrados 5,286 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3 p, 94.6 KB Pensament Sistèmic [44759] / Piera Eroles, Miquel Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Language of instruction is English. See the English version of the guide.
It is well accepted that a supply chain (SC) is a complex system due to the difficulty to understand the underlying dynamics and its interdependencies, which can drastically affect its behaviour, and in consequence generates uncertainty to properly coordinate the different operations. [...]

2023-24
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament [1532]
3 documentos
2.
3 p, 94.4 KB Fonaments d'Enginyeria per a LSCM [44757] / Muñoz Gamarra, Jose Luis ; Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
See the English version of the guide.
Understanding of what engineering is and the different aspects on problem solving. Practical problem solving by the application of the appropriate methodology. Learning and practicing of some aspects and methodologies applied to innovation application in problem solving. [...]

2023-24
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament [1532]
3 documentos
3.
7 p, 112.9 KB Xarxes Avançades i Seguretat [42850] / Marti Escale, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en les xarxes de comunicació i en la seva seguretat. En concret, se centrarà a proporcionar a l'alumnat coneixements sobre: 1. Introducció a l'arquitectura de comunicació en capes i a la seguretat a Internet 2. [...]
The objective of this module is to go deeper into communication networks and their security. In particular, it will focus on providing students with knowledge about: 1. Introduction to the communication layers architecture and security in Internet 2. [...]
El objetivo de este módulo es profundizar en las redes de comunicación y en su seguridad. En concreto, se centrará en proporcionar al alumnado conocimientos sobre: 1. Introducción a la arquitectura de comunicación en capas y a la seguridad en Internet 2. [...]

2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documentos
4.
4 p, 103.6 KB Processament Estadístic de Senyal [42845] / Lopez Salcedo, Jose Antonio ; Mestre Pons, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest curs és introduir tècniques avançades de processament de senyals estadístiques amb aplicacions en sistemes de telecomunicació basats en múltiples sensors.
The goal of this course is to introduce advanced techniques in statistical signal processing with applications to telecommunication systems based on multiple sensors.
El objetivo de este curso es introducir técnicas avanzadas de procesado de señales estadísticas con aplicaciones en sistemas de telecomunicación basados en múltiples sensores.

2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documentos
5.
6 p, 108.2 KB Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital [42839] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Casanova Mohr, Raimon ; Castells Rufas, David ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal del curs és l'aprenentatge, comprensió i capacitació en el disseny de sistemes electronics per a processament digital amb el focus en els sistemes embedded d'aplicació específica. [...]
The main objective of this course is to learn, understand and be able to design electronic systems for digital processing with the focus on embedded systems. These Systems are composed of integrated circuits (or SoC from Systems on a chip) that manage their computation and communication. [...]
El objectivo principal del curso es el aprenendizaje, comprensión y capacitación en el diseño de sistemas electrónicos para procesado digital con el foco en los sistemas embedded. Estos sistemas están centrados en los circuitos integrados (o SoC de Systems on a chip) que gestionan la computación y comunicación requeridas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documentos
6.
5 p, 105.2 KB Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis [42838] / Serra Graells, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this syllabus can be split into two goals: • Introduction to the design of A/D and D/A data converters in CMOS technologies • Hands-on experience on the design methodology and EDA tools for mixed-signal and full-custom integrated circuits.
2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documentos
7.
5 p, 102.4 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vazquez Castro, Maria Angeles ; Sanchez Abellan, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El disseny de l'enginyeria de sistemes és un camp interdisciplinari cap a la conceptualització, l'optimització i la realització de s Els requisits i les funcionalitats estan orientats a les clientes i poden arribar a ser altam A diferència del que aprèn els estudiants d'enginyeria, l'objectiu general d'aquesta ass Es donarà una visió taxonòmica dels sistemes de comunicacions dins de l'enginyeria 1 Es descriuran exemples de sistemes reals que inspiraran lalumnat en els seus propis dissenys a desenvolupar en el treball pr.
System design requirements and functionalities are oriented to customer requirements and can become highly interdisciplinary Design alternatives and system validation are part of the design process, which requir Unlike the usual teaching in an engineering course, the general objective of this subje Detailed objectives include familiarizing students with systems thinking through interdi The content provides work guidelines but never exact rules, which depend on the proj 1 The content provides work guidelines but never exact rules, which depend on the proj Examples of real systems will be described that will inspire students in their own desig.
Los requisitos y funcionalidades de diseño del sistema están orientados a los requerimientos de clientes y pueden volverse al Las alternativas de diseño y la validación del sistema son parte del proceso de diseño, que requiere esfuerzos de equipo inte A diferència de la docència habitual en un curs d'enginyeria, l'objectiu general d'aquesta assignatura és aprendre com pensar 1 Los objetivos detallados incluyen que el alumnado se familiarice con el pensamiento sistémico a través del trabajo en equipo i El contenido del tema proporciona pautas de trabajo pero nunca reglas exactas, que dependen del proyecto y del equipo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documentos
8.
4 p, 101.1 KB Treball de Final de Màster [44779] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The main goal of this module is the development of a project where students should apply the knowledge acquired in the previous modules and their own skills and abilities to solve a practical problem in Computer Vision. [...]
2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
9.
4 p, 103.0 KB Anàlisi de Vídeo [44778] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Ruiz Hidalgo, Javier ; Morros Rubio, Ramon ; Pardàs Feliu, Montse ; Sukno, Federico ; Escalera Guerrero, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Javier Ruiz L'objectiu d'aquest mòdul és presentar els principals conceptes i tecnologies que són necessaris per a l'anàlisi de vídeo. En primer lloc, es presenten les aplicacions d'anàlisi de seqüències d'imatges i els diferents tipus de dades on s'aplicaran aquestes tècniques. [...]
Module Coordinator: Dr. Javier Ruiz The objective of this module is to present the main concepts and technologies that are necessary for video analysis. In the first place, we will present the applications of image sequence analysis and the different kind of data where these techniques will be applied, together with a general overview of the signal processing techniques and the general deep learning architectures in which video analysis is based. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Javier Ruiz El objetivo de este módulo es presentar los principales conceptos y tecnologías que son necesarios para el análisis de video. En primer lugar, se presentan las aplicaciones de análisis de secuencias de imágenes y los diferentes tipos de datos donde se aplicarán estas técnicas. [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos
10.
5 p, 119.9 KB Reconeixement Visual [44777] / Vanrell Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Ivanova Radeva, Petia ; Romero Soriano, Adriana ; Karatzas, Dimosthenis ; Escalera Guerrero, Sergio ; Gomez Bigorda, Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en 1 En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of 1 In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una 1 En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2023-24
Màster Universitari en Visió per Computador [1539]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 5,286 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos gráficos y multimedia Encontrados 1 registros  
1.
379.7 KB Exposició "Escola d'Enginyeria de la UAB : 25 anys formant dones que fan història" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Cabezas, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Copete, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Ponsico Sabarich, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Gibert, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Hernandez-Sabaté, Aura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Aulí Llinàs, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'Escola d'Enginyeria celebra 25 anys d'història. I des del 6 de febrer fins al 2 de març es pot visitar a la Biblioteca aquesta exposició, coincidint amb la celebració del 'Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència', on es destaca una petita part d'alguns dels invents i innovacions de 5 dones enginyeres formades a l'Escola, a la vitrina horitzontal. [...]
2023
29 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.