Results overview: Found 70 records in 0.02 seconds.
Articles, 14 records found
Contributions to meetings and congresses, 4 records found
Books and collections, 12 records found
Research literature, 16 records found
Learning materials, 15 records found
Personal and institutional archives, 9 records found
Articles 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
14 p, 509.6 KB The Translation Sector of the Future : Indications from the FIT 2017 Conference "Disruption and Diversification" / Griffin-Mason, Sarah (University of Portsmouth)
Globalisation and mechanisation will impact upon the translation sector. This paper summarises key messages presented at the August 2017 International Federation of Translation (FIT-IFT) conference in Brisbane including: artificial intelligence; the visibility and value of language service providers; the shortcomings of the gig economy and the absence of right to title as key challenges.
La globalització i la mecanització afectaran el sector de la traducció. Aquest article resumeix les idees principals que es van presentar a la conferència de la Federació Internacional de Traductors (FIT), l'agost del 2017, a Brisbane. [...]
La globalización y la mecanización afectarán al sector de la traducción. Este artículo resume las ideas principales expresadas en la conferencia de la Federación Internacional de Traductores (FIT) 2017, en Brisbane. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.213
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 71-84 (Tradumàtica dossier)  
2.
27 p, 281.7 KB La formació d'una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX) / Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània)
El treball és l'estudi de la formació d'una estructura de la propietat des de l'edat mitjana fins al segle XIX. S'analitza la concentració de la terra en mans d'institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l'emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l'aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d'endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l'aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. [...]
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. [...]
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.63
Manuscrits, Núm. 33 (2015) , p. 67-93 (Dossier)  
3.
6 p, 808.1 KB Self-regulation and policy in the spanish audiovisual sector: the catalan code of best practices / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
The regulatory framework of the audiovisual sector in Spain can be defined as huge, disperse, and obsolete. The first part of this paper provides an overview of the major challenges of the Spanish audiovisual sector as a result of the convergence of platforms, services and operators. [...]
2010
AAAI spring symposium series, 2010  
4.
33 p, 592.8 KB II.2. Acceso de extranjeros a bienes inmuebles : primeros testimonios (siglos VIII-V a.C.) / Piñol Villanueva, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este trabajo ha sido elaborado durante el período de disfrute de una Beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, y dentro del Proyecto de Investigación 2009 SGR 1030 «Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues». [...]
En este estudio se recogen y analizan los testimonios literarios y epigráficos de época arcaica e inicios de la clásica sobre el acceso, en diferentes grados, a bienes inmuebles por parte de población de origen foráneo. [...]
The paper collects and discusses the literary and epigraphic evidence, from the archaic age to the beginning of the classical period, for the access in different degrees to real estate by foreign born population. [...]

2013
Faventia, Vol. Extra, Núm. Supplementa2 (2013) , p. 113-145  
5.
11 p, 1.1 MB La propietat com a forma de protecció ambiental : velles i noves fórmules / Díaz Pont, Joana (Universitat de Vic. Departament de Comunicació Corporativa)
Les primeres iniciatives de caràcter ecologista sorgeixen a Anglaterra a la segona meitat del segle XIX encaminades a preservar la natura, la diversitat d'espècies i d'ecosistemes, considerats un element patrimonial més de l'impacte de la Revolució Industrial. [...]
2008
Eines per a l'esquerra nacional, N. 4 (2008) , p. 107-117  
6.
26 p, 1.3 MB La gestión de los comunes en México : hacia un modelo de análisis de los ejidos / Fernández Moya, Esther (Universidad de Coimbra. Centro de Estudios Sociales)
En este artículo se presentan algunos resultados y cuestionamientos que surgieron a través de la investigación "Las instituciones locales de acción colectiva en la gestión de los comunes en México: el Ejido tras las reformas agrarias de 1992" realizado en el marco del Máster en Investigación etnográfica, teoría antropológica y relaciones interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 2010- 2011. [...]
This article presents some results and questions that emerged through the research "Local institutions for collective action in managing common in Mexico: the Ejido after the land reform of 1992" made for the Master in Ethnographic Research, Anthropological Theory and Intercultural Relations at the Autonomous University of Barcelona(UAB) 2010 - 2011. [...]

2012 - 10.5565/rev/periferia.365
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 17 Núm. 1 (juny 2012) , p. 1-26  
7.
38 p, 559.7 KB Habitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província de Barcelona / Miralles-Guasch, Carme, 1961- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Donat, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Barnada, Jaume
L'informe està estructurat en quatre parts, que poden llegir-se de forma independent, tot i que tenen un fil conductor que es recull en les conclusions que tanquen l'anàlisi. La primera part explica les característiques dels habitatges en què viu la població pel que fa al règim de tinença, a la superfície, a l'any de construcció i a la tipologia. [...]
2007
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 46 (2007) p. 9-46
3 documents
8.
8 p, 40.2 KB L'oferta de lloguer a la ciutat de Barcelona / Jover, Agustí
L'article caracteritza el parc d'habitatges i el mercat de lloguer a la ciutat de Barcelona, analitzant variables com els lloguers mitjans o les superfícies dels habitatges als diferents districtes. [...]
El artículo caracteriza el parque de viviendas y el mercado de alquiler en la ciudad de Barcelona analizando variables como los alquileres medios o las superficies de las viviendas en los diferentes distritos. [...]
L'article caractérise le parc de logement et le marché du loyer à la ville de Barcelona en analysant les variables comme les loyers moyens ou les surfaces des grands logements des différent districts. [...]
This article discusses the housing stock and rental market in the city of Barcelona, analysing variables such as mean rental and the size of homes in different districts. Rented accommodation accounts for 37% of the property market in the city, and the sector is characterised by the age of the homes, with some 85% over 25 years old. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 47-54  
9.
4 p, 194.2 KB ¿Es la masa la medida de la inercia? / Zalamea Godoy, E. ; Paris Espinosa, R.
In this paper we analyse from a critical point of view the definition that has usually been given to inertia as «the resistance that a body presents to its movement being modified». We also reflect on the unwanted didactic implications that this definition -that grants bodies a «property of decision over their own movement»- can have on general physics courses.
1992
Enseñanza de las ciencias, V. 10 n. 2 (1992) p. 212-215  
10.
37 p, 977.4 KB L'estructuració del territori per la propietat de la terra. El cas de la "província" de Girona / Estalella Boadella, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Le but de ce travail est l'étude de la configuration d'un espace juridique, celui de la propiété foncière, qui est en méme temps un espace générateur d'excédent dans le cadre de la production agraire. [...]
The objective of this study is the analysis of the configuration of a juridical unit, that of land property, a unit which generates a surplus of agricultural production. The analysis has been applied to the province of Girona. [...]

1982
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 1 (1982) p. 69-105  

Articles : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 4 records found  
1.
12 p, 362.3 KB No hi ha dret? : els drets en la producció audiovisual / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 15 de març de 2019, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la xerrada "No hi ha dret?: els drets en la producció audiovisual" impartida per Carles Viñas, advocat especialitzat en dret audiovisual.
2019
No hi ha dret?. Bellaterra, : 2019  
2.
22 p, 710.1 KB No hi ha dret? / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 3 de març de 2017, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la taula rodona "No hi ha dret?: Propietat Intel·lectual i producció audiovisual". [...]
2017
No hi ha dret?: Propietat Intel·lectual i producció audiovisual. Bellaterra, : 2017  
3.
18 p, 802.9 KB No hi ha dret? / Viñas, Carles ; Viñas-Llebot Advocats SLP
El 24 de novembre de 2015, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza la taula rodona No hi ha dret? Propietat intel·lectual i producció audiovisual. [...]
2015
No hi ha dret? Propietat intel·lectual i producció audiovisual. Bellaterra, : 2015  
4.
27 p, 1.9 MB Jornades de formació sobre el TFG. Recursos, citació i drets d'autor del TFG / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Besson Ribas, Carme Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2014 (Fonts d'informació)
Jornades de formació sobre el TFG. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1es : 2014
2 documents

Books and collections 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
2 p, 81.8 KB Foreword: Intelligent Multimedia / Bourcier, Danièle ; Casanovas, Pompeu ; Dulong de Rosnay, Melanie ; Maracke, Catharina
Florence European Press Academic Publishing 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)
Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world, 2010, p. 7-8  
2.
1 p, 516.1 KB Foreword : a fruitful cooperation / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
Barcelona Huygens 2009 (IDT series ; 3)
Law and web 2.0 : proceedings of the First Workshop on Law and Web 2.0, Barcelona, Spain, september 18, 2009  
3.
8 p, 534.4 KB The Spanish audiovisual sector facing digital technologies / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
The audiovisual sector is complex because it involves the activity of different industries related to content production, telecommunications, media, as well as the Internet and services of the Information Society. [...]
Barcelona Huygens 2010 (IDT series ; 6)
1st Workshop on privacy and protection in web-based social networks, 2010, p. 19-26  
4.
89 p, 2.3 MB Law and web 2.0 : proceedings of the First Workshop on Law and Web 2.0, Barcelona, Spain, september 18, 2009 / Workshop on Law and Web 2.0 (1r : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Casanovas, Pompeu, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Roig Batalla, Antoni, ed. ; Poblet, Marta, ed. ; Casellas, Núria (Casellas Caralt), ed. ; Noriega, Pablo, ed. ; Vallbé, Joan-Josep, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia
Barcelona : Huygens : 2009 (IDT series ; 3)  
5.
16 p, 288.7 KB A Catalan code of best practices for the audiovisual sector / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; González-Conejero, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
In spite of a new general law regarding Audiovisual Communication, the regulatory framework of the audiovisual sector in Spain can still be defined as huge, disperse and obsolete. The first part of this paper provides an overview of the major challenges of the Spanish audiovisual sector as a result of the convergence of platforms, services and operators, paying especial attention to the Audiovisual Sector in Catalonia. [...]
Florence European Press Academic Publishing 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)
Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world, 2010, p. 261-277  
6.
412 p, 6.4 MB Intelligent multimedia managing creative works in a digital world / Bourcier, Danièle ed. ; Binefa i Valls, Xavier ; Casanovas, Pompeu ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Dulong de Rosnay, Mélanie ed. ; Maracke, Catharina ed. ; Dulong de Rosnay, Melanie ; Tsiavos, Prodomos ; Whitley, Edgar ; Hendrik Weitzmann, John ; Botero, Carolina ; Labastida, Ignasi ; Fitzgerald, Anne ; Hooper, Neale ; Fitzgerald, Brian ; Lemos, Ronaldo ; Hietanen, Herkko ; De Martin, Juan Carlos ; Glorioso, Andrea ; Camps, Victòria ; Barata i Mir, Joan ; Teodoro, Emma ; Galera, Núria ; González-Conejero, Jorge ; Roig, Antoni ; Rodríguez Doncel, Víctor ; Delgado, Jaime ; García, Roberto ; Gil, Rosa ; Osman, Nardine ; Sierra, Carles ; Sabater-Mir, Jordi ; Wakeling, Joseph R. ; Simon, Judith ; Origgi, Gloria ; Casati, Roberto ; Sánchez-Nielsen, Elena ; Chávez-Gutiérrez, Francisco ; Poblet, Marta ; López-Cobo, José Manuel ; Cabrerizo, Álvaro ; Prieto, Juan Antonio ; Gracia, Ciro
Florence : European Press Academic Publishing, 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)  
7.
20 p, 10.1 MB Documents notarials de la venda per part de Juan de Secília, cordoner veí de Madrid, i la seva muller, Francisca de Mendieta, d'una casa al carrer Fuencarral d'aquesta ciutat a Enrique Minque, alabarder del rei / Quintana, Francisco, S. XVI ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 8 ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 9
20 de setembre de 1583

Conté: Juan de Secília, cordoner, veí de Madrid, comunica al comptador Francisco de Garnica que pensa vendre a Enrique Minque, alabarder del rei, la casa que té al carrer de Fuencarral, parròquia de San Luís, que paga un cop l'any dotze rals i una gallina de cens emfitèutic al dit Garnica. Si Francisco de Garnica ho vol per a ell li ven pel preu de 260 ducats que li ofereix pagar el dit Minque; si no, li demana llicència per vendre la casa a Enrique Minque. Garnica dóna la llicència per vendre amb la càrrega dels dotze rals i la gallina de cens; Secília li paga la part que li deu del cens; notari: Francisco de Quintana (f. 1) ; Escriptura de venda i traspàs de la casa esmentada amb el càrrec del cens esmentat, per part dels esposos Juan de Secilia i la seva muller Francisca de Mendieta a l'alabarder del rei, Enrique Minque (f. 2-8)  

8.
9 p, 13.4 MB Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se sirve aprobar el Reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes confiscados por el gobierno intruso, con lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial per la qual s'aprova el reglament proposat per al reintegrament dels béns confiscats pel govern intrús. .
Madrid : Imprenta Real, 1814

Conté: "Reglamento que deberán observar las Juntas de reintegro de los bienes confiscados por el gobierno intruso"  

9.
5 p, 7.3 MB Don Joaquin Josef de Vargas, del Consejo de S.M., su Secretario, Escribano de Cámara, del Real Acuerdo y Presidencia de la Audiencia y Chancillería que reside en la Ciudad de Granada ... / Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Muñoz, Bartolomé ; Vargas, Joaquín Josef de ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Real Orden y Representación en la que se manda imponer y exigir un quince por ciento de todos los bienes raices y Derechos Reales que de aquí en adelante adquieran por cualquier título las Manos Muertas" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordre Reial i Representació en que s'exigeix un quince per cent de tots els béns arrel i Drets Reials que adquireixin les Mans Mortes. .

[Granada? : s.n. , 1804?]  
10.
9 p, 16.7 MB Real Provision de los Señores del Supremo Consejo de Castilla, para que los Propietarios no puedan quitar las tierras á los Colonos arrendatarios, hasta que se concluya y resuelva el expediente general formado en el Consejo sobre el asunto / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Pinilla, Valentin de ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII)
Provisió Reial per a que els propietaris no puguin treure les terres als colons arrendataris, fins que conclogui i es resolgui l'expedient general format en el Consell de Castella sobre l'assumpte. .
[Segovia : s.n., 1828]  

Books and collections : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 16 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
313 p, 1.5 MB Open Biobanks : reframing intellectual property rights in biobanking / Breimelyte, Jurate, autor. ; Navas Navarro, Susana, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat.
Esta tesis se enfrentó al reto de resolver la cuestión sobre si los derechos de propiedad intelectual creados por los biobancos pueden gestionarse más abiertamente para garantizar la distribución equitativa del conocimiento y las mejoras de la investigación genética. [...]
This thesis faced the challenge of answering the question if intellectual property rights that are created by the biobanks can be managed more openly to ensure the equitable distribution of knowledge and improvements of the genetic research. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
98 p, 1.3 MB L'accés a la terra a Catalunya. Anàlisi de l'estat de la qüestió a Catalunya i Europa (França, Bèlgica i Alemanya) / Tarrida Aribau, Pol ; Tulla Pujol, Antoni Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les previsions a 10 anys vista estimen que a la Unió Europea es jubilaran 3,4 milions de pagesos, quan a Catalunya el 2009 ja només el 4% tenia menys de 35 anys. En aquest context, l'objectiu del treball ha estat veure quins elements condicionen l'accés a la terra a Catalunya a aquelles persones joves que presenten projectes ecològics i, a partir de l'experiència d'altres països europeus, quines pràctiques poden servir de guia. [...]
Las previsiones a 10 años vista prevén que en la Unión Europea se jubilaran 3,4 millones de campesinos, cuando en Cataluña ya en 2009 solo el 4% tenía menos de 35 años. En este contexto, el objetivo del trabajo ha sido ver qué elementos condicionan el acceso a la tierra en Cataluña a aquellas personas jóvenes que presentan proyectos ecológicos y, a partir de la experiencia de otros países europeos, qué prácticas pueden servir de guía. [...]
The 10-year forecast estimates that 3. 4 million farmers will retire in the European Union, when in Catalonia in 2009 4% were already under 35 years old. In this context, the purpose of this master's thesis has been to find out which elements determine access to land in Catalonia to those young people who have organic projects and, based on the experience of other European countries, what practices can be used as reference. [...]

2018  
3.
406 p, 2.8 MB Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (pssi) de intermediación de acceso a internet : especial referencia a la vulneración de derechos de autor al intercambiarse los usuarios contenido digital para uso privado con las redes "peer-to-peer" (p2p) : análisis comparado del derecho estadounidense y de la Unión Europea / González Rodríguez, María Isabel, autor. ; Martínez Jiménez, Ma. Isabel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat.
A pesar de que la tecnología ha evolucionado lo suficiente durante la presente década como para que los prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI) de intermediación de acceso, que disfrutan de una posición única, puedan controlar toda la información transmitida por los usuarios de sus servicios, tanto los legisladores estadounidenses como los de la UE no han modificado los marcos normativos establecidos en los años 2000 y 1998 de exclusión de responsabilidad extracontractual derivada de las presuntas vulneraciones de los derechos de autor realizadas por los usuarios de sus servicios en la UE y de limitación de prestar reparación monetaria en el mismo tipo de casos en los EE. [...]
During the last few years, although technical capabilities have evolved enough to permit access Internet Service Providers (ISPs), with their very unique position, to develop surveillance techniques over all the information transmitted by their users through their services, both the United States and the European Union have not modified their legal frameworks established in years 2000 and 1998 regarding, on one side, the exemption from liability due to alleged online copyright infringements performed by the users of their services in the European Union and, on the other side, the liability limitation regarding monetary relief in the same cases in the United States. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
341 p, 2.2 MB Representación de conflictos de clase antes y después de la crisis: análisis crítico comparativo del discurso de procesos de segurización acerca de rescates financieros y usurpación de propiedades privadas. / Debelle dos Santos, Galvão, autor. ; Soriano Clemente, Jaume, 1965- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Partiendo de una perspectiva sistémica sobre la cuestión de la enemistad y sobre los mecanismos de concentración de poder económico, la presente investigación ofrece herramientas teóricas para comprender la lógica discursiva del estado de crisis contemporáneo. [...]
Departing from a systemic perspective on the issue of enmity and on economic mechanisms of concentration of power, this research provides theoretical tools to grasp the discursive logic of the contemporary state of crisis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents
5.
583 p, 2.8 MB La División y la temporalidad del dominio / Izquierdo Grau, Guillem, autor ; Prats Albentosa, Lorenzo, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat
El legislador català ha introduït en el llibre cinquè dels drets reals del Codi civil de Cataluña dues noves formes del dret de propietat, a través de la Llei 19/2015, de 29 de juliol, del Parlament de Catalunya. [...]
El legislador de Cataluña ha introducido en el libro quinto de los derechos reales del Código civil de Cataluña dos nuevas formas del derecho de propiedad, a través de la Ley 19/2015, de 29 de julio, del Parlamento de Cataluña. [...]
The Catalan legislator has introduced in the fifth book of the real rights of the Catalan civil Code two new forms of the property right, through the Act 19/2015, 29th July, of the Catalan Parliament. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
6.
358 p, 2.0 MB Propiedad intelectual en las artes escénicas / Soler Benito, Cristina ; Monterde i Farnés, Pau, dir. ; Foguet i Boreu, Francesc, 1971- tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
La relación de los derechos de autor con las actividades teatrales tiene múltiples facetas, algunas de ellas aparecen analizadas en este trabajo, pero lo central de esta tesis radica en el conflicto existente en torno a la consideración de autor del director de escena. [...]
The relation between copyright and theatrical activities has various facets; some of them are to be found in this work, nevertheless the central axe of this thesis stems from the existing conflict around considering the stage director as the actual author. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
79 p, 1.6 MB La influència de la propietat dels mitjans de comunicació en el flux d'informació / Palomo Sabata, Álvaro ; Pujol Ozonas, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball analitza la manera en què la propietat dels mitjans, en la mesura en què pertanyen a conglomerats empresarials amb interessos econòmics que van més enllà del seu àmbit d'influència, pot manipular el flux d'informació en matèries sensibles a la ciutadania però contraries als seus interessos.
El trabajo analiza la manera en que la propiedad de los medios, en la medida en que pertenecen a conglomerados empresariales con intereses económicos que van más allá de su ámbito de influencia, puede manipular el flujo de información en materias sensibles a la ciudadanía pero contrarias a sus intereses.
The paper analyzes the way in which media ownership, because they belong to financial conglomerates with economic interests that reach way beyond their sphere of influence, can manipulate the flow of information on sensitive matters to citizenship but opposite to their interests.

2015
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
70 p, 539.0 KB Los límites en interés privado al derecho de propiedad : las inmisiones en el marco de las relaciones de vecindad / Quirós Gómez, Nohemí ; Lama Aymà, Alejandra de, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Las inmisiones constituyen una figura de especial relevancia en el marco de las relaciones de vecindad en nuestro Derecho civil. A lo largo de este estudio se ha realizado un análisis del concepto y de la tipología de las mismas y una observación jurídica para ver cómo están configuradas en el ordenamiento jurídico estatal, en el catalán y en otros Derechos civiles propios. [...]
The immissions are a figure of particular relevance in the context of the relations of neighborhood in our civil Law. Throughout this study was carried out an analysis of the concept and the typology of the immissions and a legal observation to see how they are configured in the State legal system, catalan legal system and other civil rights. [...]

2015
Graduat o Graduada en Dret [949]  
9.
58 p, 522.6 KB La propiedad intelectual aplicada a internet y el efecto sobre la creatividad / Cardona Llabrés, Carla ; Miquel Rodríguez, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Con la frase «lo nuevo contra lo viejo. Esta batalla no es nada nuevo» que Nicolás Maquiavelo remarcó en su popular novela "Il Principe" en 1513, y siguiendo opiniones tan señaladas como las del jurista estadounidense Lawrence Lessig, este trabajo se centrará en analizar cómo se ha visto afectada concretamente la Propiedad Intelectual con el surgimiento de Internet y su ulterior auge. [...]
2015
Graduat o Graduada en Dret [949]  
10.
320 p, 1.8 MB ¿Consumes cultura? La propiedad intelectual en la era digital / López González, Jesús ; Padrós Reig, Carlos, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Estudio comparativo y multidisciplinario (economía, derecho y sociología) sobre la Propiedad Intelectual y su aplicación internacional, con atención a Francia, Italia, Estados Unidos y España. Abordamos asuntos de actualidad como la Ley Lassalle, la Ley SOPA, la Ley HADOPI, los casos de Megaupload, Seriespepito y Seriesly, el desarrollo de los derechos de autor en Youtube o Google y SGAE. [...]
Comparative and multidisciplinary study (economics, law and sociology) on Intellectual Property and its international application, with attention to France, Italy, USA and Spain. We address current issues such as Lassalle Act, the SOPA Act, the HADOPI law, cases of Megaupload, Seriespepito and Seriesly, the development of copyright in Youtube or Google and SGAE. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Research literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Learning materials 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 540.0 KB Intellectual property rights in Europe : information sources guide / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
2.
58 p, 2.9 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Gestió Aeronàutica / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell
Sessions de formació sobre el Treball de Fi de Grau (TFG) adreçades als estudiants del grau en Gestió Aeronàutica . Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Eines i recursos documentals i, (2) Cites, bibliografia i drets d'autor.
2019 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
2 documents
3.
43 p, 2.0 MB Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Contreras Torres, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Álvarez Díaz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials) ; Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Rial, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Barri, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació preparada en el marc del Programa de Formació de Doctors on es dóna una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l'hora de redactar la tesi. [...]
2019 (Eines per a la recerca)
8 documents
4.
46 p, 4.0 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Veterinària / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Andreu Nebot, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Sessions de formació adreçades als estudiants del grau de Veterinària de la Facultat de Veterinària matriculats del Treball de Fi de Grau (TFG). Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Fonts d'informació i, (2) Els drets d'autor.
2019 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
2 documents
5.
45 p, 2.5 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Ciència i tecnologia dels aliments (CTA) / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Andreu Nebot, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Sessions de formació adreçades als estudiants del grau de Ciència i tecnologia dels aliments (CTA) de la Facultat de Veterinària matriculats del Treball de Fi de Grau (TFG). Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Fonts d'informació i, (2) Els drets d'autor.
2019 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
2 documents
6.
57 p, 2.8 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Bravo San José, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Sessions de formació adreçades als estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació matriculats del Treball de Fi de Grau (TFG) que es van portar a terme el dimarts 3 de desembre. S'aborden temes com recursos documentals, com citar i els drets d'autor i el TFG.
2019 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
2 documents
7.
36 p, 2.5 MB Derechos de autor y TFM / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Curs sobre drets d'autor adreçat als estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació matriculats del Treball Fi de Màster (TFM).
2017 (Eines per a la recerca)  
8.
46 p, 2.1 MB Eines i recursos documentals per al Treball de Fi de Màster en Educació / Carbonell Ferrando, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Presentació dels diferents recursos d'informació i eines documentals i gestió bibliogràfica per elaborar el Treball de Final de Màster d'Educació.
2017 (Eines per a la recerca)  
9.
48 p, 2.8 MB Els Drets d'autor en el Treball de Final de Grau. Grau de Medicina / Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Colmenares Brunet, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Josep Laporte) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
L'objectiu d'aquesta presentació és proporcionar als alumnes de Treball de Final de Grau (TFG) de la Facultat de Medicina els coneixements bàsics sobre l'aplicació dels drets d'autor durant l'elaboració del seu TFG.
2019 (Eines per a la recerca)  
10.
58 p, 4.7 MB Serveis, eines i recursos que us ofereixen les Biblioteques UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels diferents recursos d'informació i eines documentals i gestió bibliogràfica per elaborar treballs de recerca de batxillerat.
2015 (Eines per a la recerca)  

Learning materials : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Personal and institutional archives 9 records found  
1.
31 p, 10.9 MB Informació relativa a localitats i pagaments quotes de socis 1932-1935 / Societat del Gran Teatre del Liceu
1935
56 documents
2.
1 p, 484.9 KB Documentació sobre llotges i localitats / Societat del Gran Teatre del Liceu
1935
56 documents
3.
1 p, 411.7 KB Documentació sobre llotges i localitats / Societat del Gran Teatre del Liceu
1929
46 documents
4.
28 p, 20.8 MB Documentació sobre un plet presentat per Teresa Buxó / Buxó, Teresa ; Ruiz Andrés, Juan Francisco ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1884
2 documents
5.
4 p, 3.1 MB Cuestión de los sillones y palcos del 2o [sic] piso : Comisión de Transacción, sesión del 10 junio 1854 / Acilu, Domingo de ; Bacardí, Alejandro de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1854  
6.
15 p, 10.6 MB Sentència d'un plet sobre llotges entre Teresa Buxó i la Junta Directiva del Gran Teatre del Liceu / Buxó, Teresa ; Cano Manuel, Ramón ; Font Miralles, Sebastian ; López Chicoy, Joaquín ; Victoria Mora, José ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1887  
7.
52 p, 44.3 MB Document notarial sobre l'adquisició de llotges / Gispert, Joaquín de ; Moragas Ubach, Fernando ; Moreu, Francisco Javier ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1851  
8.
1500x1064, 267.5 KB Títol de propietat / Societat del Gran Teatre del Liceu
18??  
9.
12 p, 7.0 MB A los señores accionistas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo / Bonis i Más, Luis de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona Tipografìa de M. Tasis 1904  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.