A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Activitats amb reconeixement acadèmic 

Reconeixement acadèmic de crèdits


En el marc de l'Espai Europeu d'Estudis Superiors (EEES) i només per als estudis de grau, la UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits ECTS per la teva participació en activitats universitàries no programades en el marc del pla d'estudis.

Aquestes activitats poden ser de caire cultural i de participació, esportives, solidàries i de cooperació, així com també es pot reconèixer la formació en terceres llengües. Aquests crèdits es poden obtenir al llarg de tota la titulació, independentment del curs en què estiguis matriculat.

Des de diversos serveis i entitats vinculats a la UAB es proposen les activitats per cada curs:
 Culturals i de participació 
Esportives
Solidàries i de cooperació
Terceres llengües
Unitat d'Estudiants i de Cultura 

La UAB vehicula a través de la Unitat d'Estudiants i Cultura les activitats culturals i de participació universitària. La Unitat d'Estudiants i Cultura (UEC) s'organitza en tres àmbits: Cultura en Viu, Participació i la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic.

Pots trobar la informació de totes les activitats que organitzen a la pàgina de la UEC. Per consultar quines d'aquestes activitats se't poden reconèixer accedeix als següents documents:
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2011/2012
Annex d'activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2011/2012
Activitats amb reconeixement acadèmic pel curs 2010/2011
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats