A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Trasllat d'expedient 
 Requisits Trasllat expedient 
Terminis trasllat d'expedient
Documentació trasllat d'expedient

L'alumnat que havent iniciat estudis universitaris en una altra universitat vulgui continuar els mateixos estudis en un centre propi o adscrit de la UAB, pot sol·licitar el trasllat d'expedient acadèmic sempre i quan compleixi els següents requisits:

• Haver superat el primer curs complet (alumnat d'un pla d'estudis que està estructurat en assignatures) o haver superat 60 crèdits, com a mínim (alumnat d'un pla d'estudis que està estructurats en crèdits), en una universitat de l'Estat espanyol.

• En cas de voelr accedir a uns estudis de només segon cicle o a un segon cicle d'una titulació de primer i segon cicle, caldrà haver superat un mínim de 20 crèdits del segon cicle per al qual es sol·licita el trasllat.

• No haver exhaurit el règim de permanència dels alumnes de la UAB.

• El pla d'estudis pel qual es sol·licita el trasllat haurà d'estar vigent.

• Totes les sol·licituds hauran d'estar degudament motivades i justificades.

Observacions

El curs 2009/2010 s'oferten 7 places per als estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració i 7 places per als estudis de Sociologia.

La baremació dels expedients acadèmics que presentin els sol·licitants es realitzarà d'acord amb els criteris establerts a la Normativa de trasllat d'expedient acadèmic.

A l'alumnat que continuï els estudis a la UAB iniciats en una altra universitat, li comptaran les convocatòries exhaurides segons els criteris establerts a la Normativa de permanència dels estudiants a la UAB.

Quan l'alumnat tingui la resolució del trasllat concedida podrà formalitzar la matrícula a la UAB d'acord amb el que s'estableix a l'apartat de matriculació.

En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

L'admissió estarà condicionada a la comprovació per part de la UAB de les dades incloses a la certificació acadèmica oficial que ha de trametre la universitat d'origen.

L'alumnat que no compleixi els requisits abans esmentats i vulgui accedir a la Universitat Autònoma per a continuar uns estudis iniciats en una altra universitat, haurà de fer la preinscripció universitària a l'Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya.
 
Normativa vigent

 - Normativa de trasllat d'expedients de la UAB
 - RD 69/2000 de 21 de gener del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE del 22 de gener de 2000)
 - Ordre de 26 de juliol de 2000 (BOE del 28 de juliol de 2000)

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats