A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  La via lenta 

La via lenta


La via lenta és una modalitat pensada per als alumnes que per raons professionals, familiars o de salut han d'estudiar a temps parcial i no poden assumir la càrrega lectiva d'un curs sencer.

S’entén per estudiant a temps parcial aquell qui compatibilitza els estudis amb una feina remunerada i aquells que es troben reflectits a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a les persones en situació de dependència.

En aquesta línia, s'oferirà una programació docent més flexible, s'ampliaran les franges horàries de classe (amb grups de matí i de tarda) i hi haurà més reforç de les tutories semipresencials. A més, els estudiants que optin per la via lenta, no estaran obligats a matricular-se de 60 ECTS el primer curs, sinó d'un màxim de 30 ECTS.

És important que els alumnes que estudien i treballen a la vegada, es planifiquin bé a l'hora de fer de matrícula per poder seguir correctament les matèries de les quals s'han matriculat.
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats