A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Convocatòries per assignatura 

Convocatòries d'examen


Convocatòries per assignatura
El nombre de convocatòries per assignatura és de 6.

Estudiants que ja s'havien matriculat a la UAB prèviament al curs 2004-2005
Si curses un pla d'estudis reformat i has esgotat 5 convocatòries, pots demanar que a l'última convocatòria es constitueixi un tribunal. Podràs fer la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica i l'hauràs de fer arribar al deganat o a la direcció del centre.
Convocatòria de gràcia: la podràs sol·licitar si has superat el 50% dels crèdits de les assignatures troncals i obligatòries de la titulació.

Estudiants que s'han matriculat per primera vegada a la UAB durant el curs 2004-2005
En el moment que s'esgotin 5 convocatòries, a la 6a convocatòria els haurà d'examinar un tribunal. Procés:
1. El deganat o la direcció del centre nomenarà el tribunal, que estarà format per tres professors de la matèria o àrea de coneixement corresponent a l'assignatura.
2. Si no superes l'assignatura, podràs demanar la continuïtat dels teus estudis a la Comissió Acadèmica del Consell Social.
3. Si la sol·licitud es resol favorablement, et podràs acollir a un règim de tutoria, amb dret a dues convocatòries extraordinàries, ambdues consecutives.

En el cas que només et quedi una assignatura del pla d'estudis per finalitzar la titulació i no hagis superat les 3 primeres convocatòries, pots demanar que a la 4a convocatòria t'examini un tribunal. Hauràs de lliurar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica i adreçar-la al deganat o direcció del centre.

Anul·lació de convocatòries
L'anul·lació de convocatòries d'examen no requereix cap justificació ni sol·licitud prèvia ja que funciona de manera automàtica si no et presentes a l'examen. Un "No presentat" no esgota una convocatòria.

Sol·licituds
Les sol·licituds que puguis fer relacionades amb l'aplicació de la normativa de permanència dels estudiants a la UAB, les has d'adreçar a la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB i lliurar-les a la Gestió Acadèmica del teu centre.

Formularis i normatives relacionats

Permanència a la UAB. Sol·licitud/Recurs
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa (pdf 0,03 MB)
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa. Adequació article tercer (pdf 0.02 MB)
Permanència dels estudiants a la UAB (Plans d'estudis reformats). Normativa (pdf 0,02 MB)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats