A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Reincorporacions 

Reincorporacions


Condicions
Si vols continuar uns estudis que vas iniciar a un centre (facultat o escola) de la UAB, els quals vas abandonar per a iniciar-ne estudis a un altre centre de la UAB, o bé per a continuar o iniciar-ne estudis e una altre Universitat, hauràs de sol·licitar la reincorporació.

Sol·licitud
Has de sol·licitar la reincorporació al deganat o a la direcció del centre corresponent, mitjançant una sol·licitud que pots recollir i es lliurarà a la Gestió Acadèmica del centre. Cada centre fixa els terminis per a presentar les sol·licituds.

Documentació per a la matricula

  • Resolució d'acceptació de la reincorporació.
  • Si no has finalitzat els estudis els quals vas iniciar posteriorment als abandonats, hauràs de lliurar el resguard d'haver fet efectiu el pagament pel trasllat d'expedient acadèmic.
  • Si has finalitzat els estudis els quals vas iniciar posteriorment als abandonats, hauràs de lliurar el Certificat Acadèmic Personal i una fotocòpia compulsada del títol dels estudis finalitzats.
  • Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte de la matrícula (original i fotocòpia), contemplada a la Normativa vigent.

Tingues en compte
No procedirà l'acceptació de la sol·licitud de reincorporació en el cas que hagis exhaurit el règim de permanència de la UAB dels estudis als quals et vols reincorporar. Tampoc procedirà l'acceptació si la sol·licitud és per a cursar estudis o cursos ja extingits.

Normatives relacionades

Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats