A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Lliure elecció 

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat.
Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

 L'oferta 
Proposta d'activitats
Matrícula
Reconeixement de crèdits
Normatives
Oferta d'assignatures i d'activitats
Tipus d'assignatures
Més informació sobre activitats

Instruccions


La informació que es pot consultar en aquesta pàgina és susceptible de canvis i modificacions, atès que les institucions organitzadores poden modificar les dades que sobre aquestes assignatures/activitats ens faciliten. Per aquest motiu, és adient que es consulti sempre la data d'actualització de la informació.

Pot consultar-se la base de dades amb l'oferta d'assignatures/activitats omplint els camps que apareixen a la pantalla de localització. Per a iniciar la cerca, cal prémer l'opció "Buscar", que apareix a peu de pàgina.

La selecció de la informació es pot fer d'acord amb els diferents camps que mostra la pantalla:

• per curs acadèmic
• per facultat/institució
• per paraula clau (títol de l'assignatura/activitat)
• per codi de l'assignatura/activitat
• per classificació temàtica
• per nombre de crèdits
• per col·lectiu a què va adreçada l'assignatura/activitat ("dirigida a")

Per a fer la consulta cal omplir el camp "curs acadèmic", la qual cosa permet visualitzar tota l'oferta del curs.

Omplint més d'un camp, es pot fer una selecció més concreta. Per exemple, omplint el camp ''curs acadèmic'' i el camp "facultat" o ''institució'', se selecciona l'oferta de la facultat o la institució per al curs acadèmic indicat.

Si no s'omple el camp "curs acadèmic" per a fer la cerca cal omplir, com a mínim un dels camps indicats anteriorment. Per exemple es pot omplir el camp “facultat/institució”, o "àrea temàtica", o bé ambdós camps.

Per a fer la cerca de les assignatures campus, metacampus, intercampus, intracampus, presencial, virtual, cal omplir el camp "curs acadèmic".

Si es desconeix el nom exacte de l'assignatura o l'activitat, pot fer-se la cerca per "paraula clau". Per a fer-ho, s'ha d'escriure alguna paraula que expressi part del nom. Com a resultat de la cerca, s'obtindrà per aproximació alfabètica totes les assignatures i/o totes les activitats que continguin la paraula cercada. Per exemple, si s'omple el camp ''paraula clau'' amb la paraula "llengües" i es prem "buscar'', el resultat de la cerca mostrarà informació sobre totes les assignatures i totes les activitats que continguin la paraula "llengües" en el seu títol.

Si es vol fer la cerca pel nombre de crèdits de l'assignatura o l'activitat, cal tenir en compte que el nombre sempre s'ha d'indicar seguit d'un decimal. Per exemple, 4,5 o 6,0.

El camp "dirigida a " serveix per a seleccionar assignatures o activitats que van adreçades a un col·lectiu determinat. Per a fer la cerca, cal indicar entre asteriscos (*) el col·lectiu que es vulgui i prémer "buscar''. Per exemple, si es vol veure aquelles assignatures o activitats adreçades a alumnes de tota la universitat, cal escriure *tots*. Si, en canvi, es vol veure una assignatura o activitat adreçada als alumnes de Psicologia, cal escriure *Psicologia*.

Un cop escollida l'assignatura o activitat que es vulgui, cal seleccionar-la per tal d'obrir una nova pantalla amb tota la informació relacionada disponible: una fitxa amb totes les dades, una descripció breu del seu contingut, el tipus d'avaluació i la resta d'informació específica.

Per a canviar de menú, i tornar enrere, cal prémer sempre l'opció "tornar", que apareix a peu de pàgina.

 

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats