A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Reavaluació 
REAVALUACIÓ:
 

Amb l'objectiu de facilitar la finalització dels ensenyaments  regulats segons ordenaments educatius anteriors, s'incorpora el concepte de reavaluació. La reavaluació consisteix en l'avaluació, mitjançant un tribunal constituït a tal efecte, i a instàncies de la persona interessada, d'aquelles assignatures que no s'han superat una vegada finalitzades les convocatòries ordinàries establertes durant el curs acadèmic.
 
Quan es pot sol·licitar la reavaluació:
 
Es pot sol·licitar com a màxim per a dues assignatures de la titulació en els supòsits següents:
 

 1. Quan restin un màxim de 15 crèdits per finalitzar els ensenyaments.
 2. Quan una assignatura de com a màxim 15 crèdits s'extingeixi definitivament durant un curs acadèmic determinat, encara que no estigui en disposició de finalitzar els ensenyaments.
 
Requisits:
 

 1. Estar matriculat dels crèdits per als quals se sol·licita la reavaluació i haver estat avaluat de l'assignatura durant el curs en el qual es presenta la sol·licitud.
 2. Sol·licitar la reavaluació d'una única assignatura per curs acadèmic.
 3. No es pot sol·licitar la reavaluació de les assignatures de projecte de fi d'estudis o de pràcticum.
Criteris:
 • L'informe del professorat responsable de l'assignatura
 • L'expedient en conjunt de l'estudiant.
 • Les qualificacions obtingudes a les assignatures afins a l'assignatura objecte de la  reevaluació.
 • Entrevista i/o prova específica (a criteri del tribunal)

Calendari juliol 2012:
 • Sol·licituds: fins el 26 de juliol de 2012
 • Constitució dels tribunals: del 12 al 14 de setembre de 2012
 • Entrevistes i/o proves (a criteri del tribunal): del 17 al 21 de setembre de 2012
 • Resolucions: 25 de setembre de 2012
Calendari setembre 2012:
 • Sol·licituds: fins el 27 de setembre de 2012
 • Constitució dels tribunals: de l'1 al 5 d'octubre de 2012
 • Entrevistes i/o proves (a criteri del tribunal): del 8 a l'11 d'octubre de 2012
 • Resolucions: 15 d'octubre de 2012


Documentació:
 
 • Formulari de sol·licitud
 • Document acreditatiu dels nombre de crèdits de lliure elecció matriculats i/o superats, fora de la programació docent de la UAB, si és el cas.
 
Formularis i Normatives relacionats:


- Formulari de sol·licitud
Normativa sobre l'extinció de plans d'estudi (resum)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats