A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Estudiants que venen a la uab 

Estudiants que vénen a la UAB


Matrícula
Si ets un estudiant estranger i arribes a la UAB en el marc d'un programa d'intercanvi, t'has de matricular en el centre que t'han assignat. La matrícula és gratuïta, independentment del cicle d'estudis al qual optis i sempre que compleixis els requisits acadèmics. La matrícula es farà amb un codi especial.

El full de prematrícula haurà d'estar signat pel coordinador d'intercanvi o la persona que t'hagi estat assignada com a tutor a l'estranger.

Si vols cursar assignatures d'altres centres i no hi ha places, hauràs d'estar autoritzat pel coordinador d'intercanvi o tutor, qui demanarà la conformitat escrita del vicedegà d'Ordenació Acadèmica del centre on vols cursar les assignatures.

Un cop t'hagis matriculat, seràs considerat estudiant de la UAB i tindràs dret al nombre de convocatòries que determini el règim de permanència.

Qualificacions
Les qualificacions que obtinguis es faran constar en actes diferents a les dels estudiants oficials, a partir de les quals es podran certificar les qualificacions.

El centre et lliurarà les certificacions necessàries, segons els requeriments del teu programa.

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats