A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Revisió d'exàmens 

Revisió d'exàmens


Revisió ordinària
El professorat ha de fer públiques les notes de l'avaluació final i el termini per sol·licitar la revisió dels exàmens. Aquest termini començarà, com a mínim, 24 hores després d'haver-se fet públiques les notes o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.

La sol·licitud de revisió es farà directament al professor responsable de l'assignatura i no requereix cap tràmit administratiu.

Revisió extraordinària
Si no estàs conforme amb la revisió d?exàmens ordinària, disposes de 10 dies a partir de la data que el calendari academicoadministratiu fixi com a l'última per a la introducció de les qualificacions, per a demanar la revisió d'examen extraordinària. El procés que hauràs de seguir és el següent:

1. La sol·licitud es realitzat mitjançant una instància adreçada al deganat o direcció del centre, que hauràs de lliurar a la gestió acadèmica de la teva facultat o escola.

2. El deganat o direcció proposarà a la Junta de Facultat o d'Escola el nomenament en el termini màxim d'un mes d'un tribunal revisor. El tribunal estarà constituït per tres professors del centre, un del quals ha de ser del departament. En cap cas no pot formar part del tribunal el professor que és directament responsable de la prova.

3. Se't notificarà la constitució del tribunal i seràs requerit per tal de presentar les al·legacions que consideris convenients.

4. El tribunal resoldrà la revisió en el termini màxim d'un mes des de la seva constitució, i atribuirà la qualificació corresponent, si és el cas.

5. La decisió es comunicarà al deganat o direcció de centre, que l'executarà i te la notificarà.

Atenció: El fet que tinguis pendent la resolució d'una revisió extraordinària, no t'eximeix de presentar-te a la convocatòria que pugui estar en curs o dels procediments d'anul·lació previstos.

Normativa relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats