A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Títols propis 

Títols propis


Expedició del títol
Els títols propis que expedeix l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB són:
- graduat/da superior (estudis propis de primer i de segon cicle),
- graduat/da (estudis propis de primer cicle),
- menció,
- certificats per a altres estudis (poden ser d'assistència o d'assistència i aprofitament, de menció, d'itinerari de lliure elecció, de nivell d'idiomes, etc.),
- certificat d'aptitud pedagògica.

Solicitud
L'hauràs de fer arribar a la Gestió Acadèmica del teu centre o servei corresponent. Si et comuniquen que no compleixes els requisits per obtenir el títol que demanes, tens 10 dies per presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

Documentació

  • Full de sol·licitud (original i dues còpies).
  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Comprovant de pagament del preu públic per a l'expedició del títol.

Duplicats de títols propis
Motius pels quals es pot sol·licitar l’expedició d’un duplicat:
a) Modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.) posterior a la data de pagament del títol.
En aquest cas hauràs de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes, aportar el document oficial on figuri la modificació i lliurar el títol original a la Gestió Acadèmica.
b) Pèrdua, destrucció o robatori del títol original: hauràs de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i presentar una declaració jurada documentant la pèrdua, robatori o destruccció del títol original.
En cas de destrucció del títol, hauràs de fer constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (ex.: dels bombers si s'ha cremat en un incendi).
c) Deteriorament del títol original: hauràs de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i adjuntar el títol deteriorat.
d) Premi extraordinari: per a fer constar la concessió del premi extraordinari, en el teu títol, hauràs de fer una sol·licitud de duplicat, lliurar el títol original a la Gestió Acadèmica i no hauràs de pagar les taxes corresponents a l'expedició del títol.

Procés
1.
Una vegada has sol·licitat l'expedició del títol o d'un duplicat, la Gestió Acadèmica et lliurarà un certificat substitutori del títol o un resguard que hauràs de presentar quan recullis el títol.

2. Quan el títol estigui imprès, se't notificarà perquè el puguis recollir. El podràs recollir personalment, aportant el DNI o passaport; o bé, podràs enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial. En aquest segon cas, aquesta persona haurà de presentar una fotocòpia del teu DNI o passaport.

3. D'altra banda, podràs sol·licitar, per escrit, al deganat o direcció del centre o servei, la tramesa del títol per correu al teu domicili, si és fora de l'àrea geogràfica de la UAB. Tingues en compte però que, en aquest cas, t'hauràs de responsabilitzar de les pèrdues o dels deterioraments que puguin produir-se.

Taxes
Els preus per a l'expedició dels títols propis els fixa la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB.

Termini
El termini de recollida d'un títol propi és de 5 anys. Quan s'esgoti aquest temps el títol serà destruït després d'informar-te'n.

Documentació relacionada

Títols propis. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats