A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Preu, deduccions i recàrrecs 
 Informació general 
Modificacions
Recàrrecs
Deduccions
Ajuts a la matrícula
Conceptes que pot incloure la teva matrícula
- Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic: 66,30 euros.
- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
- Crèdits.
- Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
- Assegurança complementària: 5,68 euros.
- Assegurança de mobilitat: 9,50 euros.
- Altres serveis de la UAB (Servei d'Actividad Física, Fundació Autònoma Solidària ...).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Com estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 12 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta la pàgina web www.uab.cat/fas
 

Servei d'Activitat Física (SAF)
La inscripció al SAF es pot fer en el moment de la matrícula (excepte els estudiants que ja són socis, els estudiants de nou accés i els estudiants que tenen un contracte amb la Vila Universitària) i costa 80 euros. Per a fer la tramitació definitiva de l'alta és necessari passar pel taulell d'atenció al públic del SAF abans del 31 de desembre. Cal que portis l'original i una còpia del comprovant de la matrícula acadèmica i donis les dades bancàries del compte en què vulguis que se't domiciliïn mensualment les quotes del teu abonament al SAF. Si volguessis cancel·lar la inscripció després de formalitzada la matrícula, l'import abonat no et serà retornat.

Informació sobre els preus
Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Pel que fa als crèdits (serveis acadèmics), el seu preu ve determinat pel grau d'experimentalitat, en el cas de les enginyeries, llicenciatures i diplomatures, o pel coeficient d'estructura docent, en el cas dels graus, i segons la titulació, de manera que s'estableixen quatre graus d'experimentalitat i tres coeficients d'estructura docent amb preus diferents. Podeu consultar aquests preus en el document al final d'aquesta pàgina.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, prèvia consulta al Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB aplicaran els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferenciaran els preus públics dels propis en els documents de matriculació.

Normatives

Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats