A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Estudiants visitants 

Estudiants visitants


Darrerament s'ha observat un increment molt important de sol·licituds de diferents col·lectius d'estudiants que manifesten el seu interès a realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona una assignatura o unes pràctiques pertanyents a un determinat pla d'estudis.

D'altra banda, aquests col·lectius sovint corresponen a persones que no estan en possessió dels requisits establerts per la legislació vigent per a poder accedir a la universitat, bé perquè són alumnes d'universitats estrangeres sense conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, bé perquè no tenen els requisits acadèmics necessaris.

Per tal de facilitar la demanda d'aquests col·lectius amb una homogeneïtzació de criteris per a l'accés i l'estada dels mateixos a la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha aprovat la Normativa sobre els estudiants visitants, que regula l'estada dels alumnes visitants a la UAB.

Normatives:

Web de l'Àrea de Relacions Internacionals
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats